JLD Dārzi - Teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana

Projektēšana

Mēs ticam, ka ikviens ir pelnījis sev dārzu gan puķu kastes apjomos uz palodzes, gan pāris garšaugu dobītes pie mājas, gan veselu dārzu ap savu privātmāju.

Ik katram no mums gribās skaistu, sakoptu, drošu, klusu un krāsu gammām, dabas skaņām un ziedu smaržām pilnu vidi sev apkārt. Lai šis mērķis tiktu sasniegts, būtu nepieciešams pirms dārza izveides detalizēti izplānot sava pagalma teritoriju.

Balstoties uz Jūsu vēlmēm, mūsu pieredzi un zināšanām, mēs izstrādāsim tieši Jums piemērotu estētisku, funkcionālu dārzu, kas būtu piemērots un atbilstošs tieši Jūsu personībai un  vajadzībām. Dārzs ir vieta, kas varētu būt Jūsu sapņu, prieka un iedvesmas vieta. Mēs projektējam gan liela mēroga lauku ainavas, privātmāju, viesu māju teritorijas, bērnu rotaļu un vingrošanas laukumus, atpūtas laukumus, gan maza mēroga pilsētas vidē esošo māju pagalmus, kā arī atsevišķas dekoratīvo apstādījumu dobes.

Pirmā kopīgā tikšanās objektā

Uz tikšanos būtu nepieciešams sagatavot teritorijas inženiertopogrāfisko plānu vai, ja nav veikti uzmērīšanas darbi, zemes robežu plānu, kas kalpotu par pamatu ainavu arhitekta tālākajam darbam.

Pirms tikšanās būtu vēlams izprast Jūsu, kā potenciālā dārza, ainavtelpas izmantotāja vēlmes.

Tikšanās laikā tiek apsekota esošā situācija, veikta teritorijas fotofiksācija, uzklausītas pasūtītāja vēlmes, vajadzības un vīzijas, kā arī tiek sniegta konsultācija par teritorijas projektēšanas, ierīkošanas gaitu un padomiem dārza kopšanā.

Projekta izstrādes gaita

Pēc pirmās tikšanās, kad ainavu arhitektam ir pieejams teritorijas inženiertopogrāfiskais plāns, robežplāns vai nepieciešamības gadījumā mēs teritorijā veicam papildus mērījumus, tiek izstrādātas pirmās konceptuālās skices. Pirmajā posmā mēs izstrādājam vairākus atšķirīgus teritorijas labiekārtojuma variantus, kuros tiek atspoguļota celiņu, dekoratīvo apstādījumu izvietojums un kompozīcija, zonējums un teritorijas funkcionalitāte.

Pēc pirmo skiču apspriedes ar pasūtītāju mēs izstrādājam vienu labiekārtojuma plānu, kamēr ar to ir apmierinātas klientu vēlmes un vajadzības. Kad labiekārtojuma plāns ir gatavs, ir skaidri nodefinēta kompozīcija, cieto segumu, dobju apjomi un konfigurācija, apgaismojuma izvietojums, tālāk tiek izstrādāts detāls apstādījuma plāns. Apstādījuma plānā tiek izzīmēts un uzskaitīts katrs augs. Pie šī plāna mēs sagatavojam informatīvas augu tabulas, kuras sevī ietver informāciju par augu vizuālo veidolu, to augstumu, platumu, lapojuma krāsu, ziedu krāsu un to ziedēšanas periodu, kā arī sagatavojam praktisku aprakstu par augu kopšanas, formēšanas un uzturēšanas darbiem.        

Projekta sastāvs:

 • Esošās situācijas apraksts
 • Projektētās situācijas apraksts
 • Ģenplāns
 • Segumu plāns
 • Apstādījumu plāns
 • Piesaistes plāns
 • Apgaismojuma piesaistes plāns
 • Laistīšanas sistēmas piesaistes plāns (ja tāds būs nepieciešams)
 • Specifiski griezumi (ja tādi būs nepieciešams)
 • Teritorijas projektētās situācijas vizualizācija
 • Projektēto apstādījumu kopšanas apraksts
 • Materiālu apjomu tabula
 • Teritorijas ierīkošanas tāme

  

Projektēšanas izmaksas

Katram projektam tiek izstrādāta individuāla projektēšanas izmaksu tāme. Projektēšanas izmaksas ir atkarīgas no teritorijas lieluma, sarežģītības un detalizācijas pakāpes.

No projekta līdz realizēšanai

Kad projekts un izmaksu tāme ir saskaņota, JLD teritoriju ierīkošanas komanda var plānot labiekārtošanas darbus. Mūsu uzņēmumam ir 20 gadu pieredze teritoriju labiekārtošanā, apzaļumošanā, dārzu kopšanā un materiālu piegādē. 

Projekta izstrāde

Lai konsultētos par projekta izstrādi, droši sazinieties ar kādu no mūsu JLD ainavu arhitektēm:

Una Eglīte, tālr.: 26358113

Alise Jonas, tālr.: 29258267